• 01
  • 02
  • 03

Een druk huishouden met opgroeiende kinderen en behoefte aan een vaste oppas aan huis, dan kan Kiddo Staff een uitkomst zijn.

Kiddo Staff is een landelijk werkend intermediair voor professionele en betrouwbare kinderopvang aan huis. Wij maken gebruik van de regeling 'dienstverlening aan huis', waardoor onder aantrekkelijke voorwaarden oppas aan huis gerealiseerd kan worden. Kiddo Staff onderscheidt zich middels de zorg en persoonlijke aandacht waarmee uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

Het vinden van een geschikte oppas.

Na een persoonlijk gesprek waarin uw wensen worden geïnventariseerd, start Kiddo Staff de selectie van een geschikte kandidaat. Kiddo Staff draagt zorg voor de eerste selectie, waarna de meest geschikte kandidaten aan u worden voorgesteld. De geschiktheid wordt onder andere getoetst door een uitgebreide referentie navraag. Kiddo Staff kan u tevens adviseren op gebied van vergoeding van de oppas alsmede de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Gedurende de arbeidsrelatie tussen vraagouder en leidster zal Kiddo Staff op regelmatige basis de relatie evalueren en daar waar nodig bijsturen om een optimaal mogelijke samenwerking te realiseren en te continueren. Beide partijen kunnen blijvend een beroep op Kiddo Staff doen als deskundige partij. Kiddo Staff is een overheidserkende organisatie, die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang. Ons nummer is 171802093. Kiddo Staff verzorgt de registratie van haar leidsters in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor de kosten in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.