arrow-up location mail phone arrow-right download kalender sad
Back

Werving en selectie

Kiddo Staff bemiddelt tussen de leidster en de vraagouders bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. Conform regeling dienstverlening aan huis kan er een arbeidsovereenkomst aangegaan worden.

Als de leidster maximaal drie dagen per week werkt, is het niet nodig om sociale lasten en premies af te dragen. Wanneer er vraag is naar meer dagen opvang adviseren we twee leidsters in te zetten.

Begeleiding

Kiddo Staff verzorgt vanuit haar expertise de juiste koppeling tussen de vraagouders en leidster. Vervolgens legt Kiddo Staff zich toe op de begeleiding. Om ook op de lange termijn een goede relatie te realiseren, zorgt Kiddo Staff voor een goede begeleiding.

Kiddo Staff is een overheidserkende organisatie, die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang. Kiddo Staff verzorgt de registratie van haar leidsters in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor de kosten in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.